Bielańska Szkoła Edukacji – Etap 1

Warsztat jest – mamy nadzieję – pierwszym z cyklu. Dlatego nazwaliśmy go “Bielańska Szkoła Edukacji”. Jego celem jest dzielenie się i wspólne szukanie odpowiedzi na wyzwania współczesnej szkoły. Wydarzenie jest inicjatywą Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany Sylwii Lacek. Tematy warsztatów tego spotkania zaproponował zespół zaproszonych trenerów i trenerek. Faktycznie jednak zaproponowało je życie i cała seria nowych wyzwań przed którymi Państwo stoicie. Podczas tego spotkania postanowiliśmy skupić się na komunikacji i przetwarzaniu informacji, jakie krążą wokół nas. Po co? Po to, aby jakiś kryzys was nie zaskoczył.

Liczymy też, że tematy kolejnych spotkań zaproponują już Państwo. Dlatego, obok udziału w praktycznych warsztatach na konkretne tematy, tym spotkaniem otwieramy rozmowę o Państwa potrzebach. Czy taka forma wsparcia – praktyczne warsztaty na wybrane tematy i rozmowa w gronie szeroko rozumianej kadry zarządzającej bielańskimi placówkami – jest dla Państwa cenna i potrzebna? Czy znajdą na nią Państwo czas i jak często? Wreszcie: o jakich wyzwaniach chcieliby Państwo rozmawiać? Jakie problemy rozwiązać?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy Dyrektorów i Dyrektorki oraz Waszych zastępców. Zapraszamy do zapisów na wybrane 2 z trzech warsztatów, udział w panelu otwarcia i krótkim podsumowaniu. Link do formularza rejestracji znajduje się na dole.

PROGRAM SPOTKANIA

08.30 – 09.00Rejestracja uczestników
09.00 – 10.00Powitanie uczestników, wykład wprowadzający Agnieszki Chmieleckiej oraz sesja Q&A
(sala widowiskowa BCEK)
10.00 – 10.15Przerwa na kawę
10.15 – 11.45I seria warsztatów
11.45 – 12.00Przerwa na kawę
12.00 – 13.30II seria warsztatów
13.30 – 13.45Podsumowanie, feedback (sala widowiskowa)
Miejsce spotkania:Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a.
Przy obiekcie znajduje się bezpłatny parking.

Nasi Goście

a

a

Agnieszka
Chmielecka
Izabela
Meyza
Maciej
Sopyło
Adam
Bartosiewicz

Keynote – „Szkoła nie jest samotną wyspą”

Do wygłoszenia wykładu inaugurującego nasz cykl zaprosiliśmy Agnieszkę Chmielecką, dyrektorkę programową Fundacji „Szkoła z Klasą”.

Warsztat 1: Szkoła i rodzice – jak rozmawiać, żeby się dogadać?

Prowadzi: Izabela Meyza

Na warsztacie przyjrzymy się wybranym sytuacjom dotyczącym relacji szkoły z rodzicami i zastanowimy się, jak wspierać dialog, także w trudnych sytuacjach. Jakie reakcje sprzyjają rozwiązywaniu problemów? Jakie mogą je zaogniać? Osoby uczestniczące wyjdą z konkretnymi pomysłami na reagowanie, właściwą wymianę stanowisk oraz podtrzymanie komunikacji w sytuacji kryzysowej. 

Warsztat 2: Procedury bezpieczeństwa – jak je tworzyć, aby miały sens?

Prowadzi Maciej Sopyło

Na warsztacie zmierzymy się z problemem tworzenia zasad i procedur reagowania. Naszym głównym przykładem będzie Internet. Cyberprzemoc, seksting, hejt, wielopostaciowa mowa nienawiści. Coś jeszcze? Na wybranym przykładzie przeanalizujemy sposoby i możliwości reagowania. Porozmawiamy o tym, jak tworzyć reguły reagowania tak, by miały one szansę zyskać akceptację społeczności szkolnej i rzeczywiście wzmacniały nauczycieli i nauczycielki a nie były szkolnym martwym prawem.

Warsztat 3: Cyfrowa kultura zaufania – jak gromadzić informacje, aby zapobiegać problemom?

Prowadzi: Adam Bartosiewicz

Informacje nt. wewnętrznego działania każdej organizacji – w tym szkoły – można pozyskiwać w różny sposób. Co do konieczności takiej pracy nie trzeba nikogo przekonywać. To klucz do sprawnego zarządzania misją instytucji. Bywa jednak tak, że stosowane „tradycyjne” metody są nieskuteczne, nie zawsze budzą zaufanie. W konsekwencji kluczowe dane spływają do nas ze znacznym opóźnieniem, o ile kiedykolwiek dotrą. Współcześnie najbardziej efektywny sposobem transmisji oraz utrwalania kluczowych danych na temat funkcjonowania instytucji są narzędzia cyfrowe i elektroniczna postać informacji. Po jego zakończeniu uczestnicy zdobędą umiejętność kategoryzowania i filtrowania napływających informacji. Dowiedzą się, jakie warunki powinien spełniać system wymiany danych, tak, aby budził zaufanie interesariuszy oraz jakie rozwiązania, na gruncie szkoły, można zastosować.

Rejestracja

ORGANIZATOR

Głównym organizatorem projektu jest Urząd Dzielnicy Bielany m st. Warszawy.