Maciej Sopyło

Trener. Wspiera dzieci, młodzież i dorosłych w bezpieczniejszym, pełniejszym i lepszym korzystaniu z Internetu (edukacja medialna i cyfrowa),  skuteczniejszym i bardziej empatycznym porozumiewaniu się (komunikacja) oraz pełniejszym korzystaniu z własnych praw (prawa człowieka). 

Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w trakcie certyfikacji na II stopień trenerski.  Autor materiałów edukacyjnych, współautor dostępnego online podręcznika Ośrodka Rozwoju Edukacji “Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. Internet a prawo autorskie”. 

Ma kilkanaście lat doświadczenia trenerskiego i ponad pięć tysięcy godzin spędzonych na salach szkoleniowych. Pracuje metodami aktywnymi, podczas warsztatów zachęca do aktywnego udziału w ćwiczeniach, doświadczania i wyciągania wniosków. 

Przez kilkanaście lat jako trener, członek zarządu i prezes współtworzył projekty dziennikarskie i gazety edukacyjne Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”. 

Pracował w dużych projektach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej, realizowanych ze środków MEN: „Cyfrowobezpieczni. Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” czy w projekcie „Rozwój Kompetencji Cyfrowych” z Geek Girls Carrots, finansowanym ze środków Facebook Inc. 

Współpracuje m.in. z Fundacją Szkoła z Klasą (m.in. projekt “Razem w klasie”) czy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (projekty “Kliknij. Sprawdź. Zrozum” czy “Jak rozmawiać?”), koordynuje współpracę kilkunastu organizacji zainteresowanych wyzwaniami cyfrowymi w ramach Grupy do spraw Wyzwań Cyfrowych. 

Tym, co robi dzieli