Izabela Meyza

Dyrektorka programowa w Fundacji Szkoła z Klasą, mediatorka i trenerka komunikacji. Działając w oparciu o Nonviolent Communication, wspiera zespoły w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i oswajaniu sytuacji konfliktu.Prowadzi warsztaty dla nauczycielek o tym, jak poruszać z uczniami trudne tematy oraz wzmacnia liderów społecznych w komunikacji z ludźmi o odmiennych poglądach.