Marta Smagowicz

Marta Smagowicz – menadżerka projektów społecznych, koordynatorka działań Warszawskiego Aliansu Przeciw Depresji, trenerka umiejętności psychospołecznych (w trakcie szkolenia) oraz trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem; pracuje w warszawskich organizacjach pozarządowych.